Bedrijven

De werkdruk in Nederland is hoog vergeleken met andere Westerse landen.
In het arbeidsproces worden mensen daardoor steeds vaker blootgesteld aan stress, met alle gevolgen van dien voor hun lichamelijk en geestelijk welzijn. Daarbij komt dat werkgevers door nieuwe wet- en regelgeving steeds vaker en in toenemende mate – ook financieel – (mede) verantwoordelijk zijn voor hun  werknemers in geval van ziekte en reïntegratie. De zorg voor een spoedig herstel van zieke werknemers en beter nog het voorkomen van ziekte zijn daardoor belangrijke thema’s geworden.

Als één van de weinigen in Nederland, bieden wij u als bedrijf een totaal en integraal pakket van hoogwaardige diensten, gericht op het behoud van lichamelijke gezondheid, mentale scherpte, algemene fitheid en bewustzijn van uw medewerkers. Wij richten ons vooral op Noord-Holland met onze vestiging in Zaandam. Uiteraard overleggen we graag met u over de mogelijkheden indien uw bedrijf elders gesitueerd is.

Nu: drie gratis proef-stoelmassages voor uw medewerkers.

Missie
Onze missie is het om bedrijven te begeleiden bij het fit houden van hun
medewerkers. Dit doen wij door mensen te leren hoe zij hun leven in balans kun-
nen houden.

Resultaat
Het resultaat is gemotiveerde medewerkers, die werken met passie voor uw bedrijf en die zich bovendien vitaal en gezond voelen. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor goed functionerende en tevreden medewerkers.

Naast stoelmassage bieden wij ook mindfulness, tai chi, yoga, workshops over (oer)voeding en beweging.

Neem contact op voor een oriënterend gesprek met YurtLife en ontdek wat wij
voor uw bedrijf kunnen betekenen.